Lamb and Goat

$19.99/lb. Avg. 3 lb.
$2.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Crown Roast

$35.99/lb 3-4lbs
$35.99/lb. Avg. 3 lb.
$4.99/lb. Avg. 1 lb.
$2.99/lb. Avg. 1 lb.
$1.00/lb. Avg. 2.99 lb.
$33.99/lb. Avg. 1 lb.

Goat Sausage - Asiago Cheese & Chives

4 dinner links per package
$16.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Leg Roast - Bone-In

$15.99/lb 7-9lbs
$15.99/lb. Avg. 8 lb.

Lamb Leg Roast - Boneless

$18.99/lb 5-7lbs
$18.99/lb. Avg. 6 lb.
$13.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Loin Chops

$20.99/lb 4 chops per 1.5lb pack
$20.99/lb. Avg. 12 oz.

Lamb Rib Chops

4 chops per 1lb pack
$30.99/lb. Avg. 1 lb.

Lamb Rib Rack - Frenched

$32.99/lb 1-2lbs
$32.99/lb. Avg. 1.5 lb.
$12.99/lb. Avg. 1 lb.
$13.99/lb. Avg. 3.5 lb.
$17.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.
$15.99/lb. Avg. 1 lb.
$16.99/lb. Avg. 1 lb.